Lidt om mig selv

I 1989 blev jeg ramt af en hjerneblødning (apopleksi) i venstre side af hjernen. Jeg blev lam i højre side af kroppen og kunne ikke gå eller bruge højre arm. Mit talecenter blev også ramt, så jeg kunne hverken tale (fik afasi), læse eller skrive. Mit liv blev totalt ændret!

Jeg var igennem et langt genoptræningsforløb og har i dag, bl.a. takket være en stærk vilje og et positivt livssyn, genvundet evnen til at tale, læse og skrive og kan bevæge mig omkring i samfundet som alle andre.

Før jeg blev syg, havde jeg et dejligt job som folkeskolelærer og har siden 1994 genoptaget en del af denne funktion ved at holde foredrag og kurser om forskellige emner i forbindelse med apopleksi rundt om i landet. Se Foredrag og Kurser

Siden 1998 har jeg været med til at udgive forskellige bøger og pjecer inden for emnet. Se Bøger

I 1999 blev jeg formand for HjerneSagens lokalforening i Roskilde og i 2001 blev jeg formand for HjerneSagen i Roskilde Amt. Som formand har jeg været initiativtager til mange arrangementer af faglig eller social art.

Da erfaring har lært mig, hvor vigtigt det er at arbejde på flere fronter med taleproblemer (afasi), fik jeg i samarbejde med FOF - Roskilde. I den forbindelse tog jeg eksamen på "Alment Voksenpædagogisk Grundkursus".

Jeg har engageret mig i Danske Handicaporganisationer i Roskilde, der er jeg valgt ind i Handicaprådet, hvor der er mulighed for at få politisk indflydelse. Ligeledes er jeg næstformand i bestyrelsen i SpecialCenter Roskilde, Kommunikation og Ungdom.

I foråret 2019 er jeg kommet med i bestyrelsen i Frivilligcentret, Roskilde Kommune.

Og ikke mindst: Mine roser er dels historiske og dels engelske roser. Roserne er til glade hele året. Roserne kommer med farver og dufte. Se Roser