Igang igen

Dette indlæg omhandler, hvordan jeg selv kom i gang igen efter en hjerneblødning. Jeg fik i 1989 en hjerneblødning med global afasi. Desværre kunne jeg ikke gå, tale, læse, skrive, og jeg var lam i højre side. Men efterhånden fik jeg sproget tilbage, og derved kunne jeg fortælle om blodproper eller blødninger i hjernen, som er en af de helt store folkesygdomme i herhjemme. I det sidste år har jeg blandt andet været i Social- og Sundhedsskolen, Hjerneskadeforening, Jyllinge bibliotek, Skjulte handicaps i Køng m.m.

Emner jeg fortæller om:

Genoptræning og rehabilitering af apopleksiramte
Behandling og forebyggelse
Taleundervisning og genopbygning af sprogfunktioner
Blodtrykshandlingsplan
Trombolyse behandling
Genoptræning og visitation i hver kommune
Vederlagsfri fysioterapeut

Pårørende:

Hvordan kommer vi videre som pårørende til en apopleksi- og afasiramte? Den raske part har lidt et tab, og har samtidig ikke rigtigt mulighed for at få tabet bearbejdet, fordi der er så mange praktiske ting at tage stilling til her og nu omkring den apopleksi- og afasiramte.

Materialer:

"Orientering om talevanskeligheder efter en apopleksi - dysatri".
"Orientering om sproglige vanskeligheder efter en blodprop eller blødning i hjernen. Afasi.
"Orientering til pårørende".
"Lille opslagsbog om apopleksi".
"Orientering om apopleksi".
"Blodprop i hjernen – lever de livet farligt".
"Pas på blodtrykket – spar på saltet".
"Når hjertet er ude af takt".
"Birthe K. - sådan ka' det gå". Forlaget Ådalen.

 

"Skjulte handicap efter hjerneskade" Hjernecentret BOMI - Tlf. 46 34 86 00.

"Mit første ordbog". Baskerville Forlag.