Hjerneskade og seksualitet

I 1999 udgav HjerneSagen et hæfte "Apopleksi & Sex", som var det første i landet. Jeg har siden holdt en del foredrag om emnet, både i nord og syd - Brønderslev Sygehus - Maribo Sygehus og øst til vest - Hillerød Sygehus - Varde og mange andre steder i landet.

Nu er der kommet en pjece fra HjerneSagen: Kærlighed og seksualitet efter en apopleksi.

Der er stadigvæk stort behov for rådgivning og vejledning til apopleksiramte på det område.

Målgruppe:

Personale på sygehuse, sygeplejerskoler, social- og sundhedsskoler, talepædagoger, fysio- og ergoterapeuter og selvfølgelig foreninger, som gerne vil høre nærmere om hjerneskade og seksualitet.

Formål med undervisningen:

• At give sundhedspersonale større viden om apopleksi og sex
• At skabe forøget åbenhed om emnet
• At forbedre problemstillingerne for apopleksiramte

Indhold i undervisningen:

Hvordan bliver seksualiteten påvirket ved hjerneskade?
Hvilke signaler skal /kan medarbejdere reagere på?
Nogle går parforhold i stykker.
Lykkepiller.
Viagra.
Medicin.
Rejsningsproblemer.
Træn potensen.
Risiko for depression.

Kursusform:

Jeg kan bruger rollespil og cases, som man derfor kan diskutere med hinanden. Bagefter fremlægger hver gruppe sine overvejelser.

Materiale:

"Birthe K. - så dan ka' det gå." Forlaget Ådalen.
Mille Idehen: Seksualitet og livskvalitet. Munksgaard. 2013.
Kærlighed og seksualitet efter en apopleksi. Hjernesagen forlag. 2013.
Apopleksi & Sex. HjerneSagen forlag. 1998.
Ældre seksualitet & kærlighedsliv – tabuer, myter & viden. ÆldreForum. 2010
Skjulte handicap efter hjerneskade. Hjernecentret BOMI.