Links

HjerneSagen

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Tlf.: 35 75 30 88
E-mail: admin@hjernesagen.dk
www.HjerneSagen.dk

 

Hjerneskadeforeningen

Amagerfælledvej 56 A, 2300 København S
Tlf.: 43 43 24 33
E-mail: info@hjerneskadeforeningen.dk
Støt via MobilPay 998 631
www.hjerneskadeforeningen.dk
www.hovedhuset.dk
www.hjerneskadefonden.dk

 

Danske Handicaporganisationer

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Tlf.: 36 75 17 77
E-mail: dh@handicap.dk
www.handicap.dk

 

Handicapidrættens Videncenter

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Tlf.: 46 34 00 00
E-mail: post@handivid.dk
www.handivid.dk

 

DUKH

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
Jupitervej 1, 6000 Kolding
Tlf.: 76 30 19 30
E-mail: mail@dukh.dk
www.dukh.dk

 

Specialergoterapeut Birgittes C. Gammeltoft

Figenvej 10, 4690 Haslev
E-mail: birgitte@gammeltoft.org
www.birgitte-gammeltoft.dk

 

Videnscenter for Hjerneskade

E-mail: info@vfhj.dk
www.vfhj.dk
www.hjernekassen.dk

 

Socialstyrelsen

Edissonsvej 18. 1, 5000 Odense C
Tlf.: 72 42 37 00
E-mail: info@socialstyrelsen.dk